بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

سریال Waco

Watchlist +
دانلود سریال Waco -2018
+15

کیتچ نقش رهبر گروه فرقه داوودیان به نام دیوید کورش را بازی می کند، کسی که برای ذخیره کردن مقدار زیادی سلاح های غیر قانونی توسط مقامات مورد هدف قرار گرفته است. شانون نقش مامور فدرالی را بازی می کند که مسئول سازماندهی این محاصره بوده که در نهایت منجر به مناقشه ۵۱ روزه خونینی شد

عوامل و نقش ها
لینک های دانلود
سریال های پیشنهادی به شما