بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم District C-11 2017

Watchlist +
دانلود فیلم District C-11 2017
+17

سال 2019 است و جهان در آستانه فروپاشی است. در همین حال در آمریکا دو پلیس تازه کار، وظیفه گشت در خیابان های منطقه C-11 بوستون را دارند همانطور که آنها به مناطق مورد نگرانی شهر نزدیک می شوند، دو سوال را مطرح می کنند. آیا آنها برای آنچه درست هستند مبارزه می کنند؟ یا آنها را به افراد بد می پیوندند و بخشی از مشکل می شوند....

عوامل و نقش ها
لینک های دانلود
فیلم های پیشنهادی به شما